Over ReelandRoots

Een wandelroute met historische verhalen over Reeland Als paddenstoelen lijken ze aan 25 lantaarnpalen in het Reeland te zitten: de felgekleurde bordjes met elk… more

About Graphic Design

What is graphic design to me? I like to zoom in on communication processes to preferably find communication errors or blind spots. And then I like to visualise… more

over voor/heen nwe binnenweg

Voor/Heen Nwe Binnenweg is een onderzoeksproject geweest wat de genius loci – de karakteristiek – van de Nieuwe Binnenweg in kaart heeft gebracht. De noodza… more

Over KunstCommando

De doelstellingen van KunstCommando zijn als volgt omschreven: het signaleren en analyseren van problemen van wijkbewoners en deze op een speelse en kunstzinnig… more